LICENCJA DYSPOZYTORA LOTNICZEGO (FDL)

SZKOLENIE  TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE DO LICENCJI DYSPOZYTORA LOTNICZEGO ZGODNE Z WYMOGAMI ICAO

(FDL - FLIGHT DISPATCHER LICENCE)

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą uzyskać Licencję Dyspozytora Lotniczego uprawniającą do samodzielnego wykonywania funkcji na stanowisku operacyjnym. Szkolenie składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest szkolenie teoretyczne, podczas którego przekazywana jest odpowiednia wiedza oraz którego celem jest bezpośrednie przygotowanie kandydata na dyspozytora lotniczego do etapu drugiego – szkolenia praktycznego.

 

Szkolenie teoretyczne odbywa się metodą weekendową (sobota, niedziela) i zawiera 12 zjazdów. W jego skład wchodzi 11 przedmiotów, które w pełni pokrywają zakres materiału wymaganego na egzaminie państwowym ULC na Licencję Dyspozytora Lotniczego oraz wymagania ICAO (Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego):

PRAWO LOTNICZE ORAZ ZASADY I PROCEDURY KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO

OGÓLNA WIEDZA O STATKU POWIETRZNYM

OSIĄGI

MASA I WYWAŻENIE

PLANOWANIE I MONITOROWANIE LOTU

CZŁOWIEK - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

METEOROLOGIA

NAWIGACJA

PROCEDURY OPERACYJNE

ZASADY LOTU

ŁĄCZNOŚĆ

Szkolenie praktyczne to drugi etap. Umożliwia kandydatowi nabranie praktyki w podejmowaniu decyzji operacyjnych oraz w przygotowaniu planów lotu, rozwijając tym samym biegłość i wiarę we własne siły. Szkolenie praktyczne ma także rozwinąć umiejętność zastosowania w praktyce wiedzy nabytej podczas szkolenia teoretycznego. Jest to także umożliwienie praktycznej nauki prowadzenia korespondencji radiowej i przełamania „stresu” z nią związanego.

 

Szkolenie praktyczne ma formę serii nadzorowanych ćwiczeń, w czasie których kandydaci mają możliwość rozwoju umiejętności podejmowania decyzji poprzez zastosowanie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia teoretycznego. Na ćwiczenia składa się planowanie lotu w oparciu o analizę pogody, obliczenia paliwa i obciążenia, wybór pomocy nawigacyjnych, stosowanie się do przepisów, procedur i zmian do nich. Ćwiczenia są w maksymalnym stopniu realistyczne. Zapisy z wykonanych lotów, prognozy meteorologiczne, mapy, obserwacje pogody, wykorzystane są jako pomoc. Grupowe dyskusje w trakcie i po każdym ćwiczeniu rozwiewają wszelkie wątpliwości. Atutem szkolenia praktycznego jest także jego forma – zbliżona do egzaminu państwowego na licencję FDL, zdawanego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Szkolenie praktyczne również odbywa się metodą weekendową (sobota, niedziela). Zaplanowane jest jako 2 zjazdy weekendowe rozdzielone 2-4 tygodniową przerwą metodyczną.

 

Po odbyciu szkolenia teoretycznego oraz praktycznego wydajemy abiturientom komplet zaświadczeń honorowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Wzór licencji wydawanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego

Zapisy oraz terminy

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Wspólna 56 (ścisłe centrum)

Termin rozpoczęcia najbliższego szkolenia: 15 stycznia 2022; Trwa przyjmowanie zgłoszeń.

Rozpoczęcie kolejnej edycji zaplanowano na: początek stycznia 2023; Planowane rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń od marca 2022.

Więcej informacji oraz zapisy u Kierownika Szkolenia: kom. 739 013 313 lub email: szkolenia@pileus.eu

HOME

PILEUS Copyright © 2012 - 2021 - All Rights Reserved