Szkolenie FDL

Szkolenie teoretyczne i praktyczne do Licencji Dyspozytora Lotniczego (ang. Flight Dispatcher Licence, FDL)

informacje

Profesjonalna kadra, zaawansowana metodyka i program szkolenia, szkolimy do do licencji fdl najdłużej w Polsce

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą uzyskać Licencję Dyspozytora Lotniczego uprawniającą do samodzielnego wykonywania funkcji na stanowisku operacyjnym. Szkolenie składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest szkolenie teoretyczne, podczas którego przekazywana jest odpowiednia wiedza oraz którego celem jest bezpośrednie przygotowanie kandydata na dyspozytora lotniczego do etapu drugiego – szkolenia praktycznego.

Rozpoczęcie najbliższego szkolenia 17 sierpnia 2024

Koszt
8900 PLN (płatność ratalna)

Szkolenie teoretyczne

Podczas pierwszego etapu wykładanych i ćwiczonych jest 11 przedmiotów, które w pełni pokrywają zakres wiedzy, którą musi opanować przyszły dyspozytor. Zagadnienia te wymagane są także na egzaminie państwowym realizowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na Licencję Dyspozytora Lotniczego. Tematyka jest także zgodna z wymaganiami ICAO (Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego).

 

Przedmioty realizowane w trakcie szkolenia teoretycznego:

 • PRAWO LOTNICZE ORAZ ZASADY I PROCEDURY KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO
 • OGÓLNA WIEDZA O STATKU POWIETRZNYM
 • OSIĄGI
 • MASA I WYWAŻENIE
 • PLANOWANIE I MONITOROWANIE LOTU
 • CZŁOWIEK – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA
 • METEOROLOGIA
 • NAWIGACJA
 • PROCEDURY OPERACYJNE
 • ZASADY LOTU
 • ŁĄCZNOŚĆ

PRZEBIEG SZKOLENIA TEORETYCZNEGO

Szkolenie teoretyczne odbywa się metodą weekendową (sobota, niedziela) i obejmuje 12 weekendów oraz kilkadziesiąt godzin pracy z naszą platformą e-learningową. 

Szkolenie teoretyczne realizujemy w formule hybrydowej, stosując następujące sposoby przekazywania wiedzy:

 • wykłady stacjonarne w Warszawie,
 • wykłady on-line na żywo z wykładowcą,
 • wykłady on-line do samodzielnego odtwarzania na platformie e-learningowej,
 • ćwiczenia i zadania domowe na platformie e-learningowej, także oceniane indywidualnie przez wykładowców.

 

Powyższa metodyka wypracowana na przestrzeni kilku lat pozwala skutecznie przygotować studentów do szkolenia praktycznego, umożliwiając jednocześnie zoptymalizować podział czasu na czas do nauki i czas na inne czynności i sprawy prywatne. Do opanowania tak dużej nowej ilości wiedzy należy bowiem podejść jak do maratonu, a nie sprintu.

Szkolenie praktyczne

Szkolenie praktyczne to drugi etap. Umożliwia kandydatowi nabranie praktyki w podejmowaniu decyzji operacyjnych oraz w przygotowaniu planów lotu, rozwijając tym samym biegłość i wiarę we własne siły. Szkolenie praktyczne ma także rozwinąć umiejętność zastosowania w praktyce wiedzy nabytej podczas szkolenia teoretycznego. Jest to także umożliwienie praktycznej nauki prowadzenia korespondencji radiowej i przełamania „stresu” z nią związanego.

Szkolenie praktyczne ma formę serii nadzorowanych ćwiczeń, w czasie których kandydaci mają możliwość rozwoju umiejętności podejmowania decyzji poprzez zastosowanie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia teoretycznego. Na ćwiczenia składa się planowanie lotu w oparciu o analizę pogody, obliczenia paliwa i obciążenia, wybór pomocy nawigacyjnych, stosowanie się do przepisów, procedur i zmian do nich. Ćwiczenia są w maksymalnym stopniu realistyczne. Zapisy z wykonanych lotów, prognozy meteorologiczne, mapy, obserwacje pogody, wykorzystane są jako pomoc. Grupowe dyskusje w trakcie i po każdym ćwiczeniu rozwiewają wszelkie wątpliwości. Atutem szkolenia praktycznego jest także jego forma – zbliżona do egzaminu państwowego na licencję FDL, zdawanego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

PRZEBIEG SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

Szkolenie praktyczne ze względu na swój charakter zawsze realizujemy stacjonarnie w naszych salach wykładowych w centrum Warszawy. Odbywa się metodą weekendową (sobota, niedziela). Jeśli zachodzi konieczność, dzielimy uczestników na mniejsze zespoły dla zachowania najwyższej jakości szkolenia.

Zgodnie z zaleceniami Urzędu Lotnictwa Cywilnego przy szkoleniu nie wykorzystujemy oprogramowania wspomagającego planowanie lotów, które jest tak naprawdę tylko kalkulatorem nie podejmującym ważnych decyzji za dyspozytora. Absolwenci nabywają umiejętność planowania każdego etapu „ręcznie” dzięki czemu świadomie i z łatwością są w stanie pracować później z każdym komputerowym systemem planowania lotu – przy czym bardzo ważne jest tutaj słowo „świadomie”.

Uczymy planować metodycznie i ze zrozumieniem wszystkich zasad i regulacji.

kilka zdań jeśli jeszcze się wahasz czy podjąć szkolenie.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że cały proces szkolenia i uzyskania licencji wiąże się z zaangażowaniem środków finansowych, ale przede wszystkim ogromnej ilości czasu. Każda osoba ma różne tempo przyswajania wiedzy, inaczej zorganizowane życie prywatne i czas wolny. Mamy tego świadomość, ponieważ szkolimy od wielu lat, dlatego przeczytaj jak uczymy i dlaczego jest to skuteczne.

 • Nasza podstawowa działalność to edukacja lotnicza – szkolimy, tworzymy podręczniki, wspomagamy inne ośrodki w Polsce. Szkolenia nie są dodatkiem, tylko aktywnością firmy na której mocno się skupiamy.
 • Jesteśmy najdłużej działającym ośrodkiem szkolenia do licencji FDL w Polsce, a niemal wszyscy nasi instruktorzy są z nami od samego początku – stworzyliśmy dzięki temu spójny i kompletny program szkolenia. Nie dobieramy wykładowców „z łapanki” na zasadzie, że akurat ktoś może poprowadzić zajęcia. Każdy blok tematyczny jest rozwijany i uaktualniany przez nich od wielu, wielu lat.
 • Zgodnie z zaleceniami Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz linii lotniczych realizujemy szkolenie w najtrudniejszej (dla nas) metodyce szkolenia, czyli uczymy pełnych zasad planowania bez udziału specjalistycznego oprogramowania. „Uczymy przysłowiowej lotniczej logiki i matematyki, poruszania się w gąszczu przepisów i regulacji”, a nie obsługi wybranego programu planistycznego – czyli kalkulatora, który sporo rzeczy liczy za dyspozytora, ale nie podejmie za niego większości decyzji za które później dyspozytor odpowiada. Dzięki temu nasi absolwenci są w stanie wykorzystać każdy dostępny system wspomagający planowanie lotów. Etapem do nauki oprogramowania nie jest bowiem szkolenie praktyczne, ale etap praktyk w linii lotniczej. Realizujemy szkolenie świadomych dyspozytorów, a nie operatorów IT.
 • Nasza forma szkolenia oraz efekty szkolenia znajdują uznanie u licznych pracodawców z którymi stale współpracujemy oraz u których nasi absolwenci realizowali praktyki i/lub otrzymali ofertę zatrudnienia, należą do nich między innymi.:

  – Polskie Linie Lotnicze LOT;

  – Jet Story;

  – Smart Jet;

  – AMC Aviation;

  – ENTER Air;

  – SprintAir;

  – Jeppesen (A Boeing Company)

  – LS Airport Services;

  – Welcome Airport Services;

  – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej;

  – i inni;

 • Szkolenie odbywa się w systemie hybrydowym – część wykładów w trakcie szkolenia teoretycznego oraz całe szkolenie praktyczne realizujemy stacjonarnie, natomiast wybrane zagadnienia w części teoretycznej przedstawiane są na wykładach zdalnych, co ogranicza konieczność każdorazowego przyjazdu do sali wykładowej. Całość szkolenia wspomagana jest pracą na naszej autorskiej platformie on-line, która umożliwia naukę w wybranym momencie dnia, współpracę między studentami i instruktorami, czy też powtarzanie wiedzy z całego zakresu szkolenia.
 • Szkolenie jest rozciągnięte na okres ponad połowy roku. To minimalny okres, który pozwala w sposób metodyczny i profesjonalny przekazać Państwu wiedzę i umiejętności. Często powtarzamy, iż neurobiologii się nie oszuka. Mózg musi mieć czas na zapoznanie się, przyswojenie, a następnie naukę praktycznego wdrożenia nabytej wiedzy. Odpowiedni harmonogram szkolenia pozwala także równolegle pracować i/lub studiować.
 • Wszyscy kursanci otrzymują niezbędne podręczniki oraz ogromną ilość materiałów w wersji papierowej do których często wracają nawet po rozpoczęciu pracy jako dyspozytor lotniczy.


Wzór licenji wydawanej przez urząd lotnictwa cywilnego

Wzór licencji FDL

Zapisy i informacje u kierownika szkolenia

szkolenia@pileus.eu
739 013 313